Tövbe, insanın işlemiş olduğu günahtan dolayı pişman olması, Rabbine karşı mahçup olması ve günahının vebalini vicdanında hissetmesidir. Tövbe tabir-i diğerle kişinin Rabbi ile yeniden sözleşme yapmasıdır.

Niçin Tövbe Etmeliyiz?

Her ne kadar günah işleme insanoğluna ait bir özellik ise de günah işleme kulun yaratılış amacına ve fıtratına uymayan bir davranıştır. Allah(C.C), kulunun günaha gireceğini bildiğinden kuluna kendini toparlamasına ve fıtratına uygun davranmasına imkan tanıyacak tövbe kapısını açmıştır. İlk tövbe imkanını da cennette yasak meyveyi yiyerek ilahi  sınırı aşan Hz. Adem(aleyhiselam)’a vermiştir. Böylece günah işleme nasıl ki fıtrata uygun değilse tövbe ederek fıtrata uygun davranmış olunur. Tövbe ederek asli fıtratımıza uygun davranmış oluruz. Tövbe ile Rabbimiz’den bizi affetmesini ve günahlarımızı bağışlamasını dilemiş oluruz. Tövbe ile yeni bir hayat yolu çizmiş oluruz.

Kimler Tövbe Etmelidir?

Tövbe, buluğ(ergenlik) çağına ermiş kadın erkek herkes için yapılması gereken bir vazife veya ödevdir. Büyük ve küçük günah ayrımı olmadan her tür işlenen günah için tövbe edilmelidir. Peygamberler hariç hiçbir kulun günahtan korunması kat’i olmadığından kulun her zaman tövbe etmesi Yaratıcı ‘sına karşı bir görevdir.

Kimlerin Tövbe ‘si Kabul Olur?

Gerek ayetlerde gerek hadislerde vurgulanan önemli bir mevzu da samimi bir kalp ile yapılan tövbenin kabul edileceği konusudur. Şirk hariç işlenen bütün günahları Allah’ın dilediği kimseler için( Nisa,48.ayet) bağışlayacağı Kur’an da müjdelenmiştir. Kaldı ki 70 sene küfür içerisinde yaşamış biri eğer son demlerine gelmeden samimi bir tövbe ederse anadan doğmuş gibi tertemiz yani günahsız olmuş oluyor. Bu açıdan bakıldığında Müslüman olarak yaşayan birinin işlemiş olduğu günahlara tövbe etmesi hem daha anlamlı ve hem de kabul edilmesi daha yüksektir.

Makbul Tövbenin Şekli

Tövbe, nasıl yapılır ise daha makbul olur? Tövbenin sıhhat şartlarından en önemlisi, kişinin işlemiş olduğu günahtan dolayı pişman olması ve vicdan azabı duymasıdır. Zira kul bilir ki günah işleyerek Rabbinin ona çizmiş olduğu sınırı aşmıştır ve bu davranışıyla da Rabbinin hoşnutsuzluğunu kazanmıştır. Ayrıca hadislerde geçen 2 rekatlık tövbe namazı niyeti ile nafile namaz kılmak ve namazın akabinde de ellerini semaya kaldırıp dua ve tövbe-istiğfarda bulunmak nasuh tövbenin işaretlerindendir. Yine tövbe için samimi bir kalbin yanında artık bundan sonra işlemiş olduğu günahı, gücünün yettiği kadar işlemeyeceğine ve bundan sonra elinden geldiği kadar iyi bir kul olacağına dair Rabbine söz vermesi de tövbe etmenin sıhhat şartlarındandır.

Bir Cevap Yazın