Kur’an-ı Kerim

Kur’an vahiy yolu ile Cebrail (AS) aracılığı ile Cenab-ı Allah’tan son peygamber Muhammet (AS)a indirilen kitaptır.

114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur.

Kutsal kitapların sonuncusudur.

Müslümanların kutsal kitabıdır.

Kur’an, çağın gerisinde kalmamış çağları arkasından sürükleyen bir kitaptır. Her gün gelişen ilimle çatışmamış, aksine ilim, Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuş, Kur’an da ilimlerin gelişmesine rehber olmuştur.

Kur’an-ı Kerim de insanlara yol gösterici ve bilim dünyasında insanlara bilgi veren Allah’ın Hz. Muhammet peygambere vahiy yoluyla indirdiği son kutsal kitaptır. Son kitaptır çünkü kıyamete kadar insanlara yol gösterici olacak ve yazıları asla değiştirilemeyecek. Bazı bilim adamları dünyayı uzayı ve evreni incelediğinde şaşkınlık içinde kalmışlardır. Çünkü Kur’an-ı Kerim de tam 1400 yıl önceden beridir var olan tüm bilgilerin evrende ve tüm kainattaki canlılarda doğruluğu ispatlanmıştır.

“Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp, yumuşar. İşte bu kitap Allah’ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa, artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer:23)

Kur’an İnsanlara Bilgiler Verir

 Kur’an, dünyanın yaratılışından bahseder:

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? (Enbiya:30)

 Kur’an, atmosferden bahseder:

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.(Zariyat:47)
Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. (Fussılat:11)

Kur’an, karadeliklerden bahseder:

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-  (Vakıa:75-76)

Kur’an, her şeyin çift yaratıldığını haber verir:

Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. (Yasin:36)

Kur’an, dünyanın döndüğünü haber verir:

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(Neml:88)

Kur’an, gebe kalmaktan bahseder:

Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O’na havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak O’nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O’nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, “Nerede bana ortak koştuklarınız?” diye seslendiği gün şöyle derler: “Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok.” (Fussılat:47)

Kur’an, arının bal yapmasını anlatır: 

Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”
“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır. (Nahl:68-69)


Kur’an, kıyamet günü dirilişi haber verir:


Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.
(Rum:19)

Kur’an, rüzgârdan bahseder:


Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. (Caşiye:5)

Kur’an, anne sütünün önemini bildirir:

Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. (Bakara:233)

Bir Cevap Yazın